קורסים ועדכונים - חדשות - אגם - 2015
  ענת מיכאליס לוי  -  מבט חלול

  ענת מיכאליס לוי  -  קערה וצבע תעשיתי שחור מתוך הצבה בתערוכה

 

 

 

  מרגו גראן: ציור מתוך התערוכה

 

 

  עתליה שחר: ציור מתוך התערוכה

 

icon-up-images