תערוכות ופרויקטים - טקסטים תפורים (פרויקט גלויות) 1999 - 2014

 8.01
 
 8.02
 
 8.03
 
 8.04
 
 8.05
 
 8.06
 
 8.07
 
 8.08
 
 8.09
 
 8.10
 
 8.11
 
 8.12
 
 8.13
 
 8.14
 
1
 
2
 
3