תערוכות ופרויקטים - העבודות האפורות 1997

-9.01
 
-9.02
 
-9.03
 
-9.04
 
-9.05
 
-9.06
 
-9.07
 
-9.08