מיצגים ופרויקטים - קירות בטון 2002 - 2010

קירות בטון - סדרה 1
קירות בטון - סדרה 2
וידאו חלק 1
 
וידאו חלק 2
 
וידאו חלק 3