תערוכות ופרויקטים - פרויקט אורות הכרך - מיצב/רשום בטבע העירוני - נדידת הפרפרים של פרנסואז לואיז - 2014

001
 
002
 
003
 
004
 
005
 
006
 
007
 
008
 
009
 
010
 
011
 
012