תערוכות ופרויקטים - Green Celadron 2016 - תערוכה חדשה

whatsapp image 2016-08-21 at 5.57.07 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 5.58.14 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 5.59.54 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.09 pm 1
 
whatsapp image 2016-08-21 at 5.58.54 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.03.51 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 7.45.54 pm
 
whatsapp image 2016-09-21 at 6.27.29 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.04.16 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.06.12 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.06.17 pm
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.06.43 PM
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.07.56 PM
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.08.38 PM
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.12 pm
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.11.43 PM
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.16.39 PM
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.16.40 PM
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.16.42 PM
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.16.44 PM
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.16.56 PM
 
whatsapp image 2016-08-21 at 7.46.35 pm
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.18.36 PM
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.10 pm 1
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.40.40 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.06 pm
 
WhatsApp Image 2016-08-21 at 6.20.10 PM
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.09 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.10 pm
 
whatsapp image 2016-09-21 at 6.34.22 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.11 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.11 pm 1
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.13 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.13 pm 1
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.29.14 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.43.00 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.44.13 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.46.40 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 6.55.30 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 7.44.18 pm
 
whatsapp image 2016-08-21 at 7.04.34 pm
 
סרטון