תערוכות ופרויקטים - 2018 - תערוכה - מדברות - מיצב - תגידי אי ורוד

01
 
02
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
11
 
12
 
13
 
מדברות
 
15
 
16
 
17
 
18
 
video