תערוכות ופרויקטים - דיוק אינטואיטיבי, "חלומה של אשת הקצב היפה" 2007 - 2008

04.01
 
04.02
 
04.03
 
04.04
 
04.05
 
04.06
 
04.07
 
04.08
 
04.09
 
04.10
 
04.11
 
04.12
 
04.13
 
04.14
 
04.15
 
04.16
 
04.17
 
04.18
 
04.19
 
04.20
 
04.21
 
04.22
 
04.23